Analiza calitatii energiei electrice


Cele mai multe domenii ale industriei, dar si de alta natura, se confrunta cu problema calitatii energiei electrice, in special cele care trebuie sa ofere un standard ridicat al serviciilor (internet, comunicatii de date, fabrici de componente semiconductoare etc.). Calitatea energiei electrice poate fi definita de standardizarea parametrilor care intervin in definirea acestei notiuni.

Folosirea unor tehnici de procesare avansata a semnalelor si monitorizarea in timp real a perturbatiilor faciliteaza depanarea acestor sisteme si evitarea evenimentelor neprevazute. Monitorizarea liniilor de alimentare cu energie electrica conduce la adoptarea de masuri fiabile pentru prevenirea producerii de perturbatii.

Exista mai multe criterii pentru caracterizarea perturbatiilor care apar în retelele de distributie a energiei electrice:
  • Dezechilibru de tensiune: Tensiuni cu amplitudini si faze diferite pe sisteme trifazate apar de la conectarea unor consumatori care absorb curenti mult diferiti pe cele 3 faze.
  • Supratensiune temporara: Supratensiune temporara in retelele de distributie apar aproape exclusiv ca o consecinta a unei Intreruperi a conductorului neutru, care poate aparea la instalatiile clientilor, precum si in sistemele publice de alimentare.
  • Armonicile de alimentare nominala: Acestea apar mai ales din cauza echipamentelor utilizatorilor, care atrag un curent legat neliniar de tensiune, si astfel introducand curent la frecvente nedorite in retea de furnizare.
  • Interarmonice: Acestea sunt tensiuni la alte frecvente decat cele multiplu de frecventa fundamentala. Acestea apar din functionarea convertoarelor de frecventa si a echipamentelor similare de control.
  • Flicker, ca un efect principal al fluctuatiilor de tensiune, care sunt cauzate de echipamentele utilizatorilor, care consuma un curent cu amplitudine fluctuanta, care rezulta în fluctuatie corespunzatoare a tensiunii din retea.
  • Golurile de tensiune: Acestea sunt cauzate de aparitia si eliminarea rapida a scurtcircuitelor sau a altor cresteri extreme de curent in sisteme de furnizare sau a instalatiilor conectate la ea de catre sistemele de protectie.
  • Variatiile de tensiune: Acestea apar la deconectarea si conectarea independenta a catorva sute sau mii de echipamente utilizate in fiecare retea.
  • Supratensiuni tranzitorii: mai multe fenomene, inclusiv functionarea comutatoarelor si dispozitivelor de siguranta si aparitia descarcarilor electrice in imediata vecinatate a retelelor de distributie, conduc la supratensiuni tranzitorii in retelele de distributie si in instalatii conectate la ele.


  • ANALIZAND aveti posibilitatea de a reduce costurile energiei electrice!